Formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(Vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.Second-Plan.cz

Společnost: RENETRADE s.r.o.

Korespondenční adresa: Nazaret 1808 (u kapličky), Čáslav, 286 01

IČ: 19291591

E-mailová adresa: postmaster@second-plan.cz

Telefonní číslo: 774 996 322

 

Následující požadované údaje doplní náš zákazník:

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*):

 

  • Datum objednání………………………../datum obdržení…………………….
  • Číslo objednávky:
  • Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:............................................................................................................................................
    a budou vráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosíme o zaslání čísla účtu)................................................................................................
  • Jméno a příjmení spotřebitele:
  • Adresa spotřebitele:
  • Email: 
  • Telefon:

 

V …………………………., Dne ……………………….

 

(podpis)
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele